Deutsche Verben

Noch keine Beschreibung der App verfügbar...
©2021 Joopita Research ASBL (www.joopita.com)


Bewertungen & Kommentare


jana111 - february 16, 2013:
Deitsch kann jidderen sin gin emmer fehler un weu kenn as
4titania - january 23, 2013:
gerade getestet...die App werde ich im Unterricht einsetzen!
jeanne - january 15, 2012:
gett Féehler un wou käng sin! Schued sos wir et gut!!!!!!!!!!!!!
sergekutten - january 14, 2012:
Déi däitsch Verben am Imperfekt ginn alleguer falsch verbessert!
coco2 - january 13, 2012:
D'App huet e Problem mat mir: all meng Äentwerte ginn als falsch bewäert - och déi déi richteg sinn. an ech sin ganz ganz gut an den Verben. an an den Bicher do steht et jo och richdeg dran.
camille - november 19, 2011:
Ech hat alles richtech mee hen huet bei mir alles falsch bewäert. Ech hunn seguer mein PONS mat geholl fir ze kucken.
olilja - november 17, 2011:
D'App huet e Problem mat mir: all meng Äentwerte ginn als falsch bewäert - och déi déi richteg sinn.
jos - december 21, 2010

Diese App bewerten!

Kommentar: